Daňové licencie – nutnosť alebo „šikana zo strany štátu“?

napísal uctovnictvo.nm, publikované dňa 16.04.2015

Čo je to daňová licencia? Pod daňovou licenciou si môžeme predstaviť určitú formu tzv. minimálnej dane, resp. minimálneho daňového poplatku, ktorú musí daňovník zaplatiť za to, že podniká, bez ohľadu na to:

 •  či vyvíja nejakú činnosť,
 •  či je v strate,
 •  či dosahuje nulový zisk,
 •  či dosahuje malý zisk.

  Daňová licencia vs. daň z príjmu:

 • v prípade vykázania nižšej dane z príjmu ako je daňová licencia v daňovom priznaní, povinnosť zaplatiť daňovú licenciu,
 • ak je naopak daň z príjmu vyššia ako daňová licencia, daňovník je povinný zaplatiť príslušnú daň z príjmu, ktorá mu vyšla v predchádzajúcom zdaňovacom období.

  Kto neplatí daňovú licenciu?

 • ak ste živnostník,
 • neplatíte za rok, v ktorom ste začali podnikať,
 • v prípade podnikania pod verejno-obchodnou spoločnosťou,
 • ak je firma v likvidácií alebo v konkurze,
 • ak firma prevádzkuje chránenú dielňu alebo chránené pracovisko,
 • daňovník, ktorí nebol zriadený alebo založený na podnikanie,
 • Národná banka Slovenska,
 • Fond národného majetku SR.

  Ako platiť daňovú licenciu?

 • daňovník – podnikateľ, ktorý podniká celý rok musí zaplatiť plnú výšku daňovej licencie,
 • daňovník, ktorý bude v príslušnom roku podnikať menej ako 12 mesiacov je povinný zaplatiť daňovú licenciu v pomernej výške, ktorá závisí od počtu mesiacov podnikania v zdaňovacom období,
 • daňovník, ktorý bude v príslušnom roku zamestnávať v priemere minimálne 20% zamestnancov so zdravotným postihnutím z úplného počtu pracovníkov je povinný zaplatiť daňovú licenciu v polovičnej výške,
 • firma takisto môže poukázať 2% daň, v prípade zaplatenia celkovej výšky daňovej licencie.

  Výška daňovej licencie:

    

Ako neplatiť daňovú licenciu?

 • odpredaj spoločnosti,
 • zrušenie spoločnosti bez likvidácie,
 • likvidácia spoločnosti,
 • podnet na zrušenie spoločnosti súdom ex offo.

  Daňové licencie mali eliminovať existenciu fiktívnych - pochybných právnických osôb prostredníctvom ktorých prichádzalo k značným daňovým únikom. Otázne je či daňové licencie budú v skutočnosti nástrojom na eliminovanie daňových únikov alebo len „likvidačným nástrojom“ štátu na činnosť malých a stredných podnikateľov, ktorí najviac pociťujú všetky legislatívne zmeny. Čas ukáže správnosť rozhodnutí súčasnej garnitúry a jej boja proti daňovým únikom. O jeho správnosti však majú už teraz jasno všetci malí a strední podnikatelia.

VEDENIU ÚČTOVNICTVA SA VENUJEME UŽ VIAC AKO 10 ROKOV

Máme spokojných klientov, ktorým poskytujeme pravidelné poradenstvo a služby.


Unavuje Vás účtovná byrokracia? - prenechajte Vaše účtovníctvo na nás.

Kontaktujte nás

© 2014 Účtovníctvo NM s.r.o., dizajn by pixla.eu