+421 907 780 236 kontakt@uctovnictvonm.sk

Vedenie jednoduchého účtovníctva

V rámci vedenia jednoduchého účtovníctva klientovi zabezpečíme nasledovné činnosti :

  • vedenie peňažného denníka
  • vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
  • vedenie evidencie majetku
  • spracovanie podkladov pre daňové priznanie k DPH a jeho vypracovanie
  • vedenie účtovných kníh
  • spracovanie ročnej účtovnej závierky
  • elektronická komunikácia s daňovým úradom

Cena za vedenie jednoduchého účtovníctva:

Vedenie jednoduchého účtovníctva ponúkame za paušálnu cenu od 30 € mesačne. Filozofiou našej spoločnosti je individuálny prístup voči každému klientovi, a tento istý princíp uplatňujeme aj pri tvorbe ceny za vedenie účtovníctva. Z tohto dôvodu je cena za vedenie účtovníctva závislá:

  • od počtu dokladov za príslušný kalendárny mesiac
  • od počtu zamestnancov
  • od rozsahu poskytovaných služieb

Z tohto dôvodu je potrebné, aby sme poznali približné počty Vašich účtovných dokladov a počty zamestnancov a následne pre Vás pripravíme konkrétnu individuálnu cenovú ponuku.


Objednajte si naše služby
VEDENIU ÚČTOVNICTVA SA VENUJEME UŽ VIAC AKO 10 ROKOV

Máme spokojných klientov, ktorým poskytujeme pravidelné poradenstvo a služby.


Unavuje Vás účtovná byrokracia? - prenechajte Vaše účtovníctvo na nás.

Kontaktujte nás

© 2014 Účtovníctvo NM s.r.o., dizajn by pixla.eu