+421 907 780 236 kontakt@uctovnictvonm.sk

Mzdy a personalistika

Vedenie mzdového účtovníctva a personálnej agendy

V rámci vedenia mzdovej a personálnej agendy klientovi zabezpečíme nasledovné činnosti:

 • spracovanie miezd
 • výplatné listiny
 • spracovanie výkazov pre sociálnu a zdravotné poisťovne
 • potvrdenia o príjmoch
 • výpočty nemocenských dávok
 • evidencia dovolenky
 • ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
 • podklady pre účtovníctvo
 • mzdové a evidenčné listy
 • vypracovanie prehľadu a hlásenia pre daňový úrad
 • elektronická komunikácia s daňovým úradom, sociálnou poisťovnou a zdravotnými poisťovňami
 • cena za vedenie mzdovej a personálnej agendy

Mzdovú a personálnu agendu vedieme za výhodnú cenu už od 10EUR za jedného zamestnanca.

Filozofiou našej spoločnosti je individuálny prístup voči každému klientovi, a tento istý princíp uplatňujeme aj pri tvorbe ceny za vedenie mzdovej a personálnej agendy . Z tohto dôvodu je cena za vedenie účtovníctva závislá:

 • od počtu zamestnancov
 • od rozsahu poskytovaných služieb

Z tohto dôvodu je potrebné, aby sme poznali približný počet Vašich pracovných pomerov a následne pre Vás pripravíme konkrétnu individuálnu cenovú ponuku.


Objednajte si naše služby
VEDENIU ÚČTOVNICTVA SA VENUJEME UŽ VIAC AKO 10 ROKOV

Máme spokojných klientov, ktorým poskytujeme pravidelné poradenstvo a služby.


Unavuje Vás účtovná byrokracia? - prenechajte Vaše účtovníctvo na nás.

Kontaktujte nás

© 2014 Účtovníctvo NM s.r.o., dizajn by pixla.eu