+421 907 780 236 kontakt@uctovnictvonm.sk

Vedenie podvojného účtovníctva

V rámci vedenia podvojného účtovníctva klientovi zabezpečíme nasledovné činnosti:

 • vedenie hlavnej knihy
 • vedenie analytickej evidencie
 • vedenie účtovného denníka
 • vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
 • vedenie evidencie majetku
 • evidencia DPH, daňové priznanie k DPH a kontrolný výkaz k DPH
 • súhrný výkaz k DPH
 • mesačné prehľady hospodárskeho výsledku
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky
 • daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb
 • elektronická komunikácia s daňovým úradom

Vedenie podvojného účtovníctva ponúkame za paušálnu cenu od 50 € mesačne. Filozofiou našej spoločnosti je individuálny prístup voči každému klientovi, a tento istý princíp uplatňujeme aj pri tvorbe ceny za vedenie účtovníctva. Z tohto dôvodu je cena za vedenie účtovníctva závislá:

 • od počtu dokladov za príslušný kalendárny mesiac
 • od počtu zamestnancov
 • od rozsahu poskytovaných služieb

Z tohto dôvodu je potrebné, aby sme poznali približné počty Vašich účtovných dokladov a počty zamestnancov a následne pre Vás pripravíme konkrétnu individuálnu cenovú ponuku.


Objednajte si naše služby
VEDENIU ÚČTOVNICTVA SA VENUJEME UŽ VIAC AKO 10 ROKOV

Máme spokojných klientov, ktorým poskytujeme pravidelné poradenstvo a služby.


Unavuje Vás účtovná byrokracia? - prenechajte Vaše účtovníctvo na nás.

Kontaktujte nás

© 2014 Účtovníctvo NM s.r.o., dizajn by pixla.eu